Dagsorden tirsdag d. 9. februar 2012

Dagsorden for Komité-møde tirsdag d. 9. februar 2012 kl. 20 hos Jørgen, Rosenvængets Allé 43A

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Meddelelser

3. Sagen om Kræftens Bekæmpelses grund

4. Generalforsamlingen 2012

a. Forslag fra komiteen: Kvarterets stand (jf. revideret oplæg)
b. Budget og regnskab (Jens)
c. Bidrag til beretningen, herunder om
i. Den grønne plan (Lars)
ii. Postkasser (Christian)
iii. Renholdelse (Peter)
iv. Kræftens Bekæmpelses grunden (Chrisitan)
v. Hjemmesiden (Christian)
vi. Andet?
vii. Komitemedlemmer
d. Evt. forslag fra medlemmerne

5. Status for den nye hjemmeside (Christian)

6. Eventuelt

Tilbage til oversigten