Rosenvængets bestyrelse

Rosenvængets Grundejerkomité ledes af en komité (bestyrelse) på op til 6 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Komitéen råder over foreningens midler og har ansvaret for den daglige drift, herunder vedlige- og renholdelse af kvarterets veje og fællesarealer.

Komitéen består lige nu af følgende personer:

Søren Porsbjerg, formand – Rosenvængets Sideallé 8

Per Frydendal, næstformand – Rosenvængets Hovedvej 48

Jens Rickelt, kasserer – Rosenvængets Sideallé 3

Peter Vegge – Rosenvængets Allé 48

Sara Cvetkovski – Rosenvængets Hovedvej 29

Mikael Skjødt – Rosenvængets Alle 35

Suppleanter:

Gitte Ladegaard – Rosenvængets Hovedvej 18

Christian Tiedemann – Rosenvængets Alle 34, 1. tv

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens egne sider – kræver adgangskode