Rosenvængets bestyrelse

Rosenvængets Grundejerkomité ledes af en komité (bestyrelse) på op til 6 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Komitéen råder over foreningens midler og har ansvaret for den daglige drift, herunder vedlige- og renholdelse af kvarterets veje og fællesarealer.

Komitéen består lige nu af følgende personer:

Søren Porsbjerg, formand – Rosenvængets Sideallé 8

Mikael Skjødt, næstformand – Rosenvængets Alle 35

Christian Tiedemann, kasser  – Rosenvængets Alle 34, 1. tv

Peter Vegge – Rosenvængets Allé 48

Sara Cvetkovski – Rosenvængets Hovedvej 29

Kim Ardal, kasser – Rosenvængets Hovedvej 21a

Suppleanter:

Pt. ingen, da to bestyrelsesmedlemmer er trådt ud siden generalforsamlingen

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens egne sider – kræver adgangskode