Rosenvængets bestyrelse

Rosenvængets Grundejerkomité ledes af en komité (bestyrelse) på op til 6 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Komitéen råder over foreningens midler og har ansvaret for den daglige drift, herunder vedlige- og renholdelse af kvarterets veje og fællesarealer.

Komitéen består lige nu af følgende personer:

Anders Kildsgaard, formand – Rosenvængets Hovedvej 27.

Jens Rickelt, kasserer – Rosenvængets Sideallé 3.

Peter Vegge – Rosenvængets Allé 48.

Per Frydendal – Rosenvængets Hovedvej 48.

Sara Cvetkovski – Rosenvængets Hovedvej 29.

Trine Christiansen – Rosenvængets Hovedvej 6B.

Suppleanter:

Frank Ushus– Rosenvængets Allé 34.

Gitte Ladegaard – Rosenvængets Hovedvej 18

 

 

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens egne sider – kræver adgangskode