Renholdelse og vedligeholdelse

Kvarterets veje og fortove er ofte præget af meget bygge- og gravearbejde. Komitéen har gentagne gange været i dialog med Kommunen, beboere og håndværkere for at minimere generne. Dette har været med vekslende succes, men bestyrelsen vil fortsat prioritere højt at holde ”byggerodet” på et minimalt niveau.

Komitéen søger til stadighed at holde kommunen fast på dens opgave med renholdelse af vejbaner, rendestensbrønde samt grønne arealer på et tilfredsstillende niveau.

Bestyrelsen opfordrer beboerne til selv at være opmærksomme på at fjerne blade over kloakristene efter regnskyl, idet der ellers let dannes oversvømmelse ved kraftig regn, hvilket langsomt underminerer vejbanen. Kraftige regnskyl giver stadig udfordringer. Der kommer hurtigt blade på tværs i rendestens-ristene. Dette sker, uanset hvor ofte veje og fortove rengøres.

Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge en fod/ pind / et cykelhjul til at skrabe bladene til side, så vi undgår de små søer på vejarealerne ved regnskyl. Vær opmærksom på, at man kan melde tilstoppede brønde, gadelygter ude af drift m.m. til Københavns Kommune på nettet: www.kk.dk/givetpraj.

Renholdelse af fortove foretages løbende af firmaet Sven Bech for Grundejerkomitéens regning, hvilket betales pr times arbejde. Sven Bech udføre desuden særlige grundige ’forårs’- og ’efterårsrengøringer’.

Det er ikke Sven Bechs opgave at luge under grundejernes hække. Der er enkelte grundejere, som ikke luger under deres hække, hvor endog meget højt ukrudt hænger ud over fortovet, og vi kan konstatere, at så snart en hæk eller et hegn langs fortovet ikke luges, opstår der hundetoilet og affaldsområde.

Endelig vil bestyrelsen opfordre grundejerne til ind imellem selv at fjerne affald på deres fortov.