Saltning og fejning af sne

Rosenvængets Grundejerkomité har et firma til at sørge for glatførebekæmpelse i kvarteret.Mange grundejere har spurgt til, hvordan det forholder sig med rettidig saltning og snerydning samt ansvar, hvis der sker uheld på et glat fortov.

Firmaet leverer glatførebekæmpelse i overensstemmelse med de krav, der er gældende for glatførebekæmpelse i offentligt udbud: der skal være saltet inden for fire timer efter kommunal varsling om glat føre og sneryddet senest seks timer efter snefald.

Sker der uheld, vil såvel grundejerens som firmaets forsikringsselskaber være involveret for at afgøre, hvorvidt firmaet har levet op til eller misligholdt aftalen, og svaret betinger, hvilket af de to forsikringsselskaber, der skal dække erstatning for den uheldige.