Ingen fælles dispensation for postkasser

Til Grundejerne

Vedr. opsætning af postkasser

Som vi tidligere har orienteret om, ansøgte Grundejerkomitéen i september 2011 om en samlet dispensation for Rosenvængets Kvarter fra bestemmelserne i postloven om, at der pr. 1. januar 2012 skal være opsat postkasser eller postkasseanlæg ud til vejen for alle villaer uanset bygningernes opførelsesdato.

Trafikstyrelsen har i vedlagte brev af 17. november 2011 meddelt os, at de ikke kan give en generel dispensation for kvarteret, men at kommunen og Post Danmark spe-cifikt kan vurdere, hvordan opsætningen bedst muligt kan finde sted. Det har grund-ejerkomiteen gjort derfor kommunen opmærksom på.

Det er herefter op til de enkelte grundejere, at tage kontakt til Post Danmark og kom-munen – eller for de fredede ejendommes vedkommende Kulturarvstyrelsen – for at undersøge muligheden for evt. at opnå dispensation for deres ejendom.

Hvis der skal opsættes postkasse, har Grundejerkomiteen indhentet vedlagte tilbud fra Sven Bech A/S, som grundejerne kan benytte sig af ved henvendelse til Sven Bech.

Generelt anbefaler grundejerkomitéen fortsat følgende for opsætningen af postkas-ser:

  • Vælg postkasse i diskret udformning for at bevare et roligt gadebillede. Vi anbefa-ler følgende farver: Varmtgalvaniseret, antrasitgrå, mørk grå, sort, mørk grøn – undgå kraftig farve f.eks: rød, blå, gul , hvid – undtagen på hvid mur.
  • Designmæssigt anbefaler vi en kraftig model for at imødekomme hærværk. Vælg med en med stærk lås. Vær opmærksom på at fri flad top øger risiko for at der henstilles affald – flasker. Tænk på at der ofte males graffiti på postkasser og lig-nende – skal kunne afrenses.
  • Placering: Regler kræver at postkasse placeres i skellet mod fortov – det er tilladt at placere den et vilkårligt sted langs skellet – skal ikke absolut være ved ind-gang. Postkasse skal kunne betjenes fra fortovet. Vi anbefaler at postkassen pla-ceres diskret – også for at modvirke graffiti. Kan placeres i hæk – lad hækken vokse tæt til alle 4 sider af kassen. Se også: http://www.nypost.postdanmark.dk/

Med venlig hilsen

Christian Kofoed-Enevoldsen
Rosenvængets Allé 33
Tlf. 35 26 28 28/20 30 45 60

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.