Skoleprojekt på Kræftens Bekæmpelses grund

Som det er fremgået af lokalpressen, har kommunen planer om at overtage to af Kæftens Bekæmpelses matrikler ud mod Rosenvængets Hovedvej for at etablere en ny folkeskole i området med indtil fire spor og 1.000 elever. Skolen vil være beliggende i den tidligere designskoles bygninger på mellem Strandboulevarden og A.F. Kriegersvej ud mod Hovedvejen.

På den baggrund har Komitéen skrevet til kommunens Teknik- og Miljøudvalg (se brevet) for at søge indflydelse og sikre sig at blive hørt i sagen. Vi fik i februar svar fra Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal og fik her oplyst, at der på det tidspunkt fortsat pågik forhandlinger med Kræftens Bekæmpelse om kommunens overtagelse af matriklerne. Vi har efterfølgende fået oplyst, at forhandlingerne indeholder drøftelser om indholdet af en ny lokalplan, herunder Kræftens Bekæmpelses mulighed for at nedrive Lomholts villa og bygge nyt i stedet, når denne ikke længere skal benyttes til fritidshjem.

Komitéen ønsker at have størst mulig indflydelse på udformningen af en ny lokalplan for området og den eventuelle etablering af folkeskolen. Vi opfordrer naboerne til området og øvrigt interesserede i Grundejerkomitéen til at medvirke i dette. Komitéen har opstillet følgende mål for arbejdet:

Ÿ  Begrænsning af trafik- og parkeringsbelastning i kvarteret

Ÿ  Begrænsning af nybyggeri på området og sikring af arkitektonisk udformning, der ikke virker skæmmende på kvarteret

Ÿ  Nyplantning af større karaktertræer på området

Forventningen er, at principoplægget behandles i teknik- og miljøudvalget i marts 2012 og at forslaget til lokalplan sendes til høring før sommerferien. Det er derfor nu, at vi skal søge indflydelse på projektet. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at engagere sig og tydeligt tilkendegive deres holdninger overfor kommunen – gerne i et godt samarbejde med Komitéen.

Dette indlæg blev udgivet i Fredning og bevarelse, Lokalplan, Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.