Komitéen holder møde 6. juni 2012

Dagsorden for Komité-møde tirsdag den 6. juni 2012 kl 20 hos Peter Vegge, Rosenvægnets Alle 48.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

2. Meddelelser:

a. Kommunens skoleplaner på Kræftens Bekæmpelses grund, ved Per/Trine

b. Økonomi, herunder foreningens likviditet, ved Jens.

c. Støj i weekenderne fra ’professionelle’ byggepladser, ved Peter.

3. Igangværende projekter:

a. Status for ’den grønne plan’, ved Jørgen.

b. Status for hjemmeside (herunder mailliste), ved Christian.

c. Opdatering af medlemsliste, ved Jens.

rug af liste med gode råd ang. bevaring af kvarterets herligheder, ved Lone.

4. Evt. nye tiltag:

a. Bedre samarbejde med kommunen ang. afhentning af sorteret affald, ved Lone.

b. Socialt samvær for kvarterets beboere, ved Jeannette.

c. Andet.

5. Eventuelt.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.