Skolen på Strandboulevarden – på det tidligere Kræftens Bekæmpelse

Høringsfasen for lokalplanen Ny Østerbro Skole er afsluttet. Der er indkommet en række indsigelser og kommentarer til planen.
Dels er der en række indsigelser som er blevet skrevet direkte på Københavns Kommunes hjemmeside  www.blivhoert.dk, dels er der indsendt skriftlige indsigelser til forvaltningen.
Center for Bydesign bearbejder i øjeblikket de mange kommentarer. Dette vil resultere i en indstilling som sendes gennem det kommunale forvaltningssystem.
Efter behandling i Teknik og Miljøudvalget og Økonomiudvalget, vil den endelige indstilling blive forelagt borgerrepræsentationen. Lokalplanen forventes endelig godkendt i oktober 2013.
Arbejdet med at tegne den nye skole pågår sideløbende med myndighedsbehandlingerne.
Følg sagen på:    www.blivhoert.dk     se nederst under afsluttede høringer, vælg ny Østerbro skole

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.