Historisk foredrag, arkitektur og klimatilpasning

Invitation til foredrag

Vi kan nu igen invitere til et arrangement om kvarterets historie. Denne gang er det et foredrag om kvarterets gamle kunstnerhjem i 1800-tallet med efterfølgende besøg i Skovgaards villa. Arrangementet afholdes af cand. mag. Tina Bech, der har skrevet speciale om hjem og hjemlighed i Rosenvænget i 1800-tallet; i sin forskning har hun set på, hvordan disse begreber er fremstillet i fotografier, postkort og erindringer fra kvarteret.

Arrangementet finder sted lørdag den 21. november kl. 14 på Ny Østerbro Skole, hvor vi mødes i skolegården.

Af hensyn til besøg i kunstnerhjemmet, som er et privat hjem, er deltagerantallet begrænset til 20 personer. Tilmelding foregår ved at sende mail til Lonerahbek@mail.dk og efter princippet om ’først til mølle’. Vi glæder os til at se jer.

Stilblade

Rosenvængets Grundejerkomité er som vedtaget på generalforsamlingen ved at få udarbejdet flere ’stilblade’ om kvarterets arkitektur. De omhandler de historicistiske karréer på Rosenvængets Sideallé fra omkring 1880’erne, neobarokvillaer fra 1910’erne og karréerne i funkis fra 1930’erne; desuden udarbejdes et stilblad om nedbringelse af energiforbrug i vore gamle huse under hensyntagen til deres bevaringsværdige arkitektur. Så snart bladene er færdige, lægges de ud på vores hjemmeside, hvor de tre, vi allerede har fået lavet om de historicistiske villaer fra årtierne fra 1850’erne, ligger.

Hensigten med stilbladene er dels, at grundejerne kan lære om deres ejendoms arkitektur mhp. at vedligeholde dem i overensstemmelse med denne, dels at vi alle sammen kan få mere fornøjelse af kvarteret ved gennem stilbladene at få åbnet øjnene for nye aspekter af husene. Du kan læse her: http://rosenvaenget2100.dk/arkitektur-i-rosenvaenget/

Strandboulevarden – fremtidens park i kvarteret

Et af Københavns Kommunes mange projekter mhp. på klimatilpasning vedrører Strandboulevarden. I år har Borgerrepræsentationen godkendt påbegyndelse af bl.a. dette projekt; dets formål er at skybrudssikre Indre Østerbro ved hjælp af et skybrudsrør under Strandboulevarden og et parkanlæg oven på, som tilsammen skal opsamle regnvand fra sidegaderne.

Det er hensigten, at Strandboulevarden i hele sin længde omdannes til et grønt og blåt parkstrøg, som skal være kvarterets offentlige samlingssted, hvor man mødes under træerne på tværs af karréerne, og hvor regnvand er en integreret del af byrummet. Strandboulevarden skal fortsat fungere som bydels- og fordelingsgade og lede trafik i begge retninger på tværs af Østerbro. For at fremme den generelle cykelfremkommelighed, etableres der cykelstier i hele Strandboulevardens længde. Gaden skal have et sammenhængende og ensartet udtryk samt overholde kravene om tilgængelighed for alle.

Da projektet både er stort i udstrækning og i kompleksitet, er det tanken at igangsætte en foranalyse fra november i år; den skal konkretisere og belyse udfordringerne, mht. hvordan skybrudssikring, byrum, trafik og parkering kan løses samlet, samt indeholde en større borgerdialog fra maj 2016. Forundersøgelsen skal danne udgangspunkt for politiske beslutninger om konceptet for Strandboulevarden – inklusive parkeringsforholde og anlægsøkonomi samt fordelingen af denne mellem Københavns Kommune og HOFOR. Her i sommeren 2015 er HOFOR begyndt at afklare de hydrauliske rammer for skybrudshåndteringen.

Man kan læse mere om kommunens planer for skybrudssikringen af Østerbro i ’Den konkretiserede skybrudsplan for Østerbro’ samt i ’Valg af overordnet metode for skybrudsplan, Østerbro’ vedtaget af Borgerrepræsentationen 28. 11. 2013.

Med venlig hilsen

Rosenvængets Grundejerkomité, Komitéen

ved Lone Rahbek Christensen.

Dette indlæg blev udgivet i Fælles arrangementer, Fredning og bevarelse, Historie, Nyt fra grundejerkomiteen, Veje og fælles arealer. Bogmærk permalinket.