Vinternyheder 2016/17

Læs om din og andre ejendomme i Rosenvænget

Rosenvængets Grundejerkomité har godt nyt nu, hvor vinterkulden står for døren. Vi kan anbefale, at man hygger inden døre med at læse de efterhånden otte ’stilblade’, foreningen har fået lavet om arkitekturen i området: ’Rosenvængets omgivelser’ handler om området som sådan, ’Arkitekturudvikling’, ’Grundlæggende træk’ og ’Overflader og detaljer’ drejer sig om de historicistiske villaer, mens ’Nybarokke villaer’ handler om de få i dén stil. Om etagehusene er der to: ’Historicistiske etagehuse’ og ’Funktionalistiske etagehuse’; endelig er der et stilblad om ’Energioptimering’ i de fine, bevaringsværdige huse. De kan læses på vor hjemmeside her: http://rosenvaenget2100.dk/arkitektur-i-rosenvaenget/

Glatførebekæmpelse

Imens man læser inden døre, varetager Anlægsgartnerfirma Sven Beck som sædvanlig glatførebekæmpelse på fortovene; Sven Beck står også for renholdning af fortove året rundt. (Vejene glatførebekæmpes af Københavns Kommune.)

Vi har netop henvendt os til Københavns Kommune for at blive opdateret på de gældende regler for snerydningen. Tidligere skulle man anmelde til Københavns Kommune, hvis man udliciterede glatførebekæmpelsen; det skal man ikke mere. Ansvarsforholdene er således:

Det er altid grundejerens ansvar, at der er ryddet, hvilket betyder, at grundejerens ansvarsforsikring vil blive aktiveret i tilfælde af en ulykke. Det er acceptabelt, at man udliciterer arbejdet med glatførebekæmpelsen til et firma. Såfremt firmaet svigter sine forpligtelser, og der sker en ulykke, vil ansvaret blive en sag mellem grundejerens forsikringsselskab og firmaets forsikringsselskab. Vejloven siger, at der skal ryddes før og efter arbejdstid, hvilket på hverdag vil sige kl. 7 til 8 om morgenen og i weekender kl. 8 til 9. Efter arbejdstid skal der renholdes frem til sengetid. Grundejerkomiteens aftale med Sven Beck er, at de glatførebekæmper efter gældende regler og varslinger, som i dette tilfælde er dem, Sven Bech har aftaler om i Gentofte Kommune. Det skal bemærkes, at gældende regler tager hensyn til, at der ved kraftigt snefald, pludseligt isslag m.v. kan opstå forsinkelse i rydningsarbejdet bl.a. ved vanskelig fremkommelighed. Sven Beck har flere glatførekontrakter med såvel private som det offentlige – herunder Gentofte Kommune. Komitéens medlemmer har en varslingsliste, som sikrer, at vi adviserer Sven Beck i tilfælde, hvor der ikke er ryddet tilfredsstillende i området.

Skolen på Strandboulevarden

Status for byggeriet af Skolen på Strandboulevarden er, at de undervisningslokaler, der er beliggende i de eksisterende bygninger mod Strandboulevarden og langs Hospitalsgade, forventes at være færdig ombygget først i det nye år. Der opstod en yderligere forsinkelse af byggeprocessen, idet der efter sommerferien sprang et vandrør, som satte en stor del af det allerede renoverede under vand. Da færdiggørelsen kommer så sent på skoleåret, er det besluttet at udføre en udvendig genopretning af vinduesfacaderne så hele bygningskomplekset vil stå nyrenoveret. Idrætshallen, som er den ny bygning langs Hospitalsgade, vil være bygget færdig først på foråret og dermed også være klar til brug, når skoleåret begynder. Åbning af skolen vil så ske til det ny skoleårs begyndes i august 2017.

Planerne med at omlægge Strandboulevarden til grønt område med arealer, der kan absorbere vand ved skybrud, er desværre skrinlagte.

God vinter fra Rosenvængets Grundejerkomité, Lone Rahbek.

 

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.