Liste over træer til Rosenvænget kvarteret

Maj, 2017

Kvarteret er i dag præget af 103 træer plantet før 1942 og ca. 80 træer plantet eller selvsået efter 1942. Træerne fra før 1942 vil fortsat bestå mange år endnu og som den oprindelige intention med kvarteret er der tale om træer, som på det tidspunkt var eksotiske og ikke danske. En del af træerne er stedsegrønne.

Den træbestand som skal afløse træerne fra før 1942 består til dels af plantede danske træer og en del selvsåede birk og ahorn. Det oprindelige eksotiske islæt over kvarteret vil med disse træer forsvinde. Træernes placering i kvarteret er også tilfældig grundet selvsåningen.

Det er målet med nedenstående liste at bringe de eksotiske træarter tilbage i Rosenvænget kvarteret og gerne også enkelte danske karaktertræer.

Træplantningerne bør variere i højde og størrelse. Nedenfor er skitseret forskellige løsninger:

For at opnå et frodigt kvarter er det vigtigt at beplante med karaktertræer såvel ud til vejen som inde i haverne. Karaktertræer alene giver dog ”mest” højdeoplevelsen”, som bærer kvarteret.

Såfremt det frodige udtryk også ønskes, så vil det at anlægge trægrupper give et frodigt udtryk. En trægruppe kan bestå af et karaktertræ og så flere mindre træer ex. vintereg med paradisæbeltræer eller spidsløn med blodblomme. En trægruppe virker også ”grøn” allerede efter 1-2 år.

De mellemstore træer giver en god variation til karaktertræerne og trægrupperne. De kan dog ikke bære kvarteret som karaktertræerne eller få det til at opfattes som grønt som trægrupperne. Disse træer kan anvendes til den mindre have eller som en gruppe.

Andre muligheder kan også lade sig gøre. Ovenfor er beskrevet det som ifølge Center for Park og Natur vil give et højt, grønt og vintergrønt, blomstrende kvarteret.

Træer og buske fremhævet med fed skrift på listen anbefales

Tilskud til træplantning

Grundejerkomitéen yder tilskud til indkøb og plantning af træer på medlemmernes grunde, men udelukkende til storkronede karaktertræer, der med tiden kan afløse de nuværende store, gamle, eksotiske træer, når de engang ikke lever mere. Der bevilges alene tilskud efter aftale truffet forud for bestilling, plantning og betaling af træer, ikke på forventet efterbevilling. Grundejeren vælger sort på listen nedenfor under overskriften Karaktertræ – det store træ, 15 meter og oftest 25 meter; foreningen betaler 50 % af træets indkøbspris samt plantningen dog max. i alt 10.000 kr pr. træ. De enkelte grundejere er velkomne til selv at indhente tilbud på levering og plantning og kan ansøge foreningen om tilskud hele året. Ansøgninger, der skal indeholde oplysninger om trævalg, antal, placering og pris på såvel træer som plantning, sendes til komite@rosenvaenget2100.dk

Liste

Karaktertræ – det store træ, 15 meter og oftest 25 meter

Løvfældende:

 • Acer campestre – navr
 • Acer platanoides – spidsløn
 • Aesculus x carnea – rødblomsteret kastanie
 • Ailanthus altissima – skyrækker
 • Castanea sativa – ægte kastanie
 • Celtis occidentalis – nældetræ
 • Corylus colurna – tyrkisk hassel
 • Juglans nigra – sort valnød
 • Juglans regia – alm. valnød
 • Liriodendron tulipifera – tulipantræ
 • Magnolia acuminata – magnolie
 • Magnolia kobus – magnolie
 • Platanus acerifolia – platan
 • Populus lasiocarpa – rabarberpoppel
 • Robinia pseudoacacia (uægte akasie)
 • Quercus petraea – vintereg
 • Sophora japonica – pagodetræ
 • Tilia euchlora – overhængende lind
 • Ulmus ’New Horizon’ – elm
 • Ulmus ’Rebona’ – elm

Stedsegrønne:

 • Araucaria araucana – abetræ
 • Cedrus atlantica ’Glauca’ – atlasceder
 • Ginkgo biloba – tempeltræ
 • Metasequoia glyptostroboides – vandgran
 • Picea omorika – serbisk søjlegran
 • Picea nigra – østrigsk fyr – meget anvendt i kvarteret
 • Picea sylvestris – skovfyr
 • Sequoiadendron giganteum – mammuttræ
 • Thuja plicata

Mellemstore træer, 10-15 meter – oftest eksotiske og blomstrende

 • Catalpa bignonioides – trompetkrone
 • Gleditsia triacanthos ’Skyline’ – tretorn
 • Ilex auiefolium – kristtorn
 • Nothofagus pumilio – sydbøg
 • Paulownia tomentosa – kejsertræ, blomstrer blåt
 • Phellodendron amurense – amur-korktræ
 • Sorbus commixta ’Dodong’ – røn
 • Æble, Ingrid Marie

Mindre træer, 5-10 meter – oftest eksotiske og blomstrende

 • Amelanchier lamarckii
 • Cladrastis sinensis
 • Cornus controversa
 • Cornus kousa
 • Craetagus x lavallei – glansbladet tjørn
 • Davidia involucrata var. vilmoriniana – duetræ
 • Ficus carica – alm. figen
 • Fraxinus ornus – mannaask
 • Kalopanax septemlobus – Kalopanax
 • Liquidambar orientalis – orientalsk ambratræ
 • Magnolia sieboldii ssp. sinensis – åkandeblomstrende magnolie
 • Magnolia virginiana – gulblomstret magnolie
 • Malus ’Profusion’ – rødblomstrende paradisæbel
 • Morus nigra – sort morbær
 • Nyssa sylvatica – skovtupelotræ
 • Prunus cerasifera ’Nigra’ – blodblomme
 • Prunus persica – fersken
 • Zelkova serrata – Zelkova

Træer og buske under 5 meter

 • Camelia japonica ’C. M. Hovey’ – rødblomstret
 • Camelia japonica ’Duchesse Decazes’ – lyserød blomstrende
 • Camelia japonica ’Adolphe Audusson’ – rødblomstret
 • Cydonia oblonga – kvæde
 • Photinia davidiana – vinter lue
 • Prunus subhirtella ’Hally Jolivette’ – japansk prydkirsebær
 • Styrax obassia