Grundejerkomiteen

Rosenvængets Grundejerkomité blev stiftet i slutningen af det nittende århundrede.

Foreningen har primært til formål at sikre renholdelse, snerydning og vedligeholdelse af veje og pladser i Rosenvængets kvarter samt at arbejde for bevarelse af de arkitektoniske og kulturpolitiske værdier, som er knyttet til kvarteret.

Vedtægter for Rosenvængets Grundejerkomité

Medlemmer af Grundejerkomiteen

Ejere af bebyggede eller ubebyggede grunde samt ejere af etageejendomme i Rosenvængets kvarter har ret og pligt til at være medlem af foreningen. Medlemspligten indtræder på overtagelsesdagen for erhvervelse af fast ejendom i området.

Ejes fast ejendom i fællesskab af indehavere af lejligheder i beboelsesejendomme, optages ejerlejligheds- eller andelsforeningen som medlem.

Bestyrelse

Rosenvængets Grundejerkomité ledes af en komité (bestyrelse), hvis medlemmer vælges på generalforsamlingen. Komitéen  har ansvaret for den daglige drift

Mere om Rosenvængets bestyrelse