Arkitektur i Rosenvænget

Rosenvænget blev udstykket fra 1857 og er det første villakvarter i Danmark. Villaerne og karreerne omkring er bygget hen over 150 år og er en unik helhed af god arkitektur fra mange perioder.

Her kan du læse om de forskellige stilarter, og de kvaliteter, ejerne bør passe på. Med tiden vil her komme stilblade om alle kvarterets stilperioder.

Omgivelser

arkitektur-thumbnailVillaer

Langt de fleste af de ældste, bevarede villaer er bygget i historicistisk stil. Læs mere om dem her:

Men der er også enkelte villaer i nybarok stil:

Etagehuse

Energioptimering