Rosenvængets bestyrelse

Rosenvængets Grundejerkomité ledes af en komité (bestyrelse) på op til 6 medlemmer, som vælges på den årlige generalforsamling. Komitéen råder over foreningens midler og har ansvaret for den daglige drift, herunder vedlige- og renholdelse af kvarterets veje og fællesarealer.

Komitéen består lige nu af følgende personer:

Søren Porsbjerg, formand – Rosenvængets Sideallé 8

Per Frydendal, næstformand – Rosenvængets Hovedvej 48

Peter Vegge – Rosenvængets Allé 48

Sara Cvetkovski – Rosenvængets Hovedvej 29

Mikael Skjødt – Rosenvængets Alle 35

Henrik Larsen – Rosenvængets Hovedvej

Suppleanter:

  1. Christian Tiedemann – Rosenvængets Alle 34, 1. tv
  2. Kim Ardal – Rosenvængets Hovedvej 21a

Kontakt bestyrelsen

Bestyrelsens egne sider – kræver adgangskode