Vedr. indsigelse over for lokalplanforslaget ang. Ny Østerbro Skole

Send din personlige indsigelse (inden 3. maj), så vi kan bevare vores kvarter samtidig med, at der kommer skole i området.

Protester imod, at 2 1/2 af de gamle huse nedrives,

at tusinder af mennesker vil få deres daglige gang i området, hvorfor den trafikale belastning af de smalle villaveje vil blive enorm,

at skolens område skal dækkes af asfalt og plastik-græs og at store træer ikke er med i planen,

at der på toppen af den nye sportshal skal være en taghave (i kunststof) med offentlige adgang døgnet rundt og deraf følgende larm og utryghed ud over området.

 Vi ønsker, at skolen skal passe til kvarteret og benytte sig af de kvaliteter, Rosenvænget kan inspirere den til: småt er bedre end kæmpe, grønt er bedre end sort, organisk er bedre kunststof, historie og kultur er bedre end modernitet og anonymitet. Vi synes, skolen skal hedde og være Rosenvængets Skole.

*

Vi giver dig her information om, hvordan du laver en indsigelse, samt en række emner, du kan gøre indsigelse over for – emner, som Komitéen mener, er vigtig at påpege ved lokalplanforslaget, så vi fortsat kan have et roligt, grønt villakvarter som nabo til den nye skole.

Du skriver enten din indsigelse direkte på sitet www.blivhoert.kk.dk eller sender den med posten til:

Teknik- og Miljøforvaltningen

Center for Bydesign

Postboks 447

1505 København V.

Når vi ikke bare giver dig en standard-indsigelse, du kan printe og sende, men beder dig skrive en selv, skyldes det, at vi mener, indsigelser skal være personlige og ikke masseproducerede.

Du behøver ikke skrive på en formel måde. På www.blivhoert.kk.dk kan de se, hvad andre har sendt af indsigelser via nettet. Her på sitet kan du se Rosenvængets grundejerkomités officielle indsigelseingssvar.

Vi mener, at det er vigtigt at gøre indsigelse over for følgende punkter, som du kan plukke ud i alt efter din mening + tilføje din egne punkter. Formuler det gerne på din egen måde.

At der ikke, som planen muliggør, nedrives bevaringsværdige bygninger: Lomholts Villa, den lange neobarokbygning kaldt ’Bygning A’ samt 1/3 af den ’italienske villa’. Vi ønsker ikke, at Rosenvængets villaer yderligere (som i 2006) nedrives bid for bid.

At til- og frakørsel til skolen alene kan ske fra Strandboulevarden (så biler absolut ikke har ærinde inde i det lukkede villaområde). (Børnene til skolen skal muligvis komme fra Nørrebro samt nye områder ude i Nordhavnen; det betyder, at mange vil blive hentet og bragt af forældre i bil. Da indskolingen med de små børn, som netop er dem, der hentes og bringes, skal ligge i husene op mod A. F. Kriegersvej, frygter vi, at forældre vil køre deres små børn ind ad Rosenvængets Hovedvej for at aflevere dem inde ved indskolingen. Det vil indebære enormt trafikalt kaos på vores smalle veje.)

At den påtænkte skole med 4 spor, er for stor til grunden og som nabo til villakvarteret. 2 spor – som f.eks. Heibergskolen – er at foretrække. (Med 4 spor er der tale om 1000 elever, 100 lærere samt pædagoger og forældre)

At den planlagte sportshal med internationale banemål er alt for stor til grunden og de omkringliggende bygninger. Der bør kun bygges en gymnastiksal til skolebrug.

At hallen ikke skal have en taghave (med kunststofgræs!), hvorfra støj let spredes, men at arealet foran skolen på Strandboulevarden laves til grønt område – til boldspil, til hygge etc.

At træer og hække bevares, eksplicit at træerne langs Rosenvængets Hovedvej bevares, at der plantes nye store træer i overensstemmelse med ’den grønne plan’, som kommunen selv har udarbejdet til Rosenvængets Grundejerkomité, og som vi arbejder ihærdigt for at gennemføre.

At skolens område ikke dækkes af asfalt og kunststof-græs, men af naturligt (!) græs og grus – både af hensyn til det æstetiske miljø, men også af hensyn til nedrivning af regnvand, da vi lider af skader ved skybrud i området. Vi synes, det er helt ude af trit med moderne fokus på miljø, grønt og city-gardening i storbyen at tilplastre et stort område i villakvarteret med asfalt og plast-græs. Vi synes, at skolen skal udnytte sin beliggenhed op af et historisk villakvarter midt i storbyen, i stedet for at spille imod det.

At vejspærringerne på A. F. Kriegersvej og Rosenvængets Hovedvej opretholdes.

I ombygningsperioden:

At al til- og frakørsel til byggepladsen skal ske fra Standboulevarden, samt at der ikke må stå containere inde i villaområdet. (Det vil tage en del år, at ombygge skolen, så vi er nødt til at gennemtænke konsekvenserne, så vi ikke – ligesom da Den franske Have blev bygget – ender med revnede huset osv.)

At vi bekymrer os for grundvandssænkning ved byggeriet, da vort område hviler på våde tangpuder, og vi ved af erfaring, at når de tørrer, skrumper jorden under husene og disse slår revner.

Lone Rahbek Christensen

 

Dette indlæg blev udgivet i Fredning og bevarelse, Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.