Forår i Rosenvænget

Så er det forår i Rosenvænget! Træerne er sprunget ud og syrenerne dufter.

Rosenvængets Grundejerkomité har afholdt sin årlige generalforsamling i marts; du kan læse referat, regnskab og budget for 2014-15 her på hjemmesiden under ’Arkiv & Information’.

Komiteen har taget hul på de opgaver, generalforsamlingen vedtog. Der var bred tilslutning til, at Komiteen skal fortsætte sit arbejde med at opnå en bevarende lokalplan for villaområdet. I den forbindelse har vi engageret arkitektfirmaet Brüel og Nørgaard til at udarbejde de tre første ’stilblade’, som skal vise karakteristiske og bevaringsværdige træk på nogle af kvarterets bygninger og grunde. Vi har også indledt samarbejde med Københavns kommune om at afholde et orienterende møde for grundejere om, hvad en bevarende lokalplan indebærer; vi håber på, at det kan blive først på efteråret, men tidspunktet afhænger af, hvornår kommunen kan have afsluttet de forberedende undersøgelser af, hvilke værdier i området, der kan anses for bevaringsværdige.

På generalforsamlingen blev der også ytret ønske om bedre renholdelse og snerydning af fortove og de øvrige arealer, medlemmerne har vedligeholdelses pligt over; Komitéen indhenter tilbud, så vi har et økonomisk grundlag for at træffe beslutning på næste generalforsamling.

Efter nogen diskussion besluttede man på generalforsamlingen, at ordningen med tilskud til træplantning på de private grunde skal fortsætte i håbet om på lang sigt at bevare kvarterets karakteristiske store træer. Komitéen har dog lavet nye ’regler’ for tilskudsordningen: Fremover ydes der udelukkende tilskud til træarter, som bliver storkronede karaktertræer, der med tiden kan ’afløse’ de nuværende store, eksotiske træer, når de engang ikke kan mere. Grundejere kan nu søge om tilskud hele året, og ikke som hidtil én gang årligt. Foreningen betaler plantningen af træet samt 50 % af træet, dog max. i alt 10.000 kr pr træ. De enkelte grundejere er mere end velkomne til selv at indhente tilbud hos gartnere mhp. at finde en god pris. Som hidtil bevilges der kun tilskud efter aftale truffet forud for bestilling, plantning og betaling af træer, ikke på forventet efterbevilling. Ansøgning kan sendes til Komitéen, under menupunktet ’Kontakt’ eller: komite@rosenvaenget2100.dk

Vi håber på solskin og sommervej, så vi kan nyde vor grønne oase. Bidrag gerne til stemningen ved at undgå støjende haveredskaber om aftenen og i weekenden, talt lavt i din mobiltelefon udendørs og hold døre og vinduer lukkede, når du hører musik i dit hjem.

Mange hilsner Lone Rahbek, formand for Rosenvængets Grundejerkomité.

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.