Sommer i Rosenvænget

Rosenvængets Grundejerkomité har afholdt sin årlige generalforsamling i marts; referat, regnskab og budget for 2015-16 ligger nu på hjemmesiden under Aktuelle sager & Arkiv – http://rosenvaenget2100.dk/arkiv/ Komiteen har taget hul på de opgaver, generalforsamlingen vedtog.

Stilblade

Der var bred tilslutning til, at Komiteen skal fortsætte arbejdet med bevaring af kvarterets herlighedsværdier, herunder de arkitektoniske. Vi har derfor igen kontaktet arkitektfirmaet Brüel og Nørgaard for at få udarbejdet yderligere en række ’stilblade’, som skal vise karakteristiske og bevaringsværdige træk på endnu flere af kvarterets bygninger. Det er tanken, at vi, når de er færdige, igen inviterer på arkitekturvandring. Men allerede nu vil vi henlede opmærksomheden på de stilblade om haver og huse i vort kvarter, vi allerede har fået lavet, så husejere kan få arkitekturhistorisk viden som grundlag for istandsættelse af deres huse, og for at vi alle kan få mere viden og på basis af den i højere grad nyde vort kvarter. http://rosenvaenget2100.dk/arkitektur-i-rosenvaenget/

Bevarende lokalplan

Desværre ligger Københavns Kommunes arbejde med at formulere en startredegørelse mhp. en bevarende lokalplan for Rosenvænget stille, da afdelingen ’Byplan Nord’ mangler ressourcer i form af planlæggere. Afdelingen håber dog på, at problemet løses i løbet af sommeren 2015.

Tilskud til træplantning

Rosenvængets Grundejerkomité giver fortsat tilskud til plantning af træer på de private grunde. Der gives dog udelukkende tilskud til storkronede karaktertræer, der med tiden kan ’afløse’ de nuværende store, eksotiske træer, som nærmer sig oldinge-alderen. http://rosenvaenget2100.dk/liste-over-traeer-til-rosenvaenget-kvarteret/ Foreningen betaler plantningen af træet samt 50 % af træet, dog max. i alt 10.000 kr pr træ. De enkelte grundejere er mere end velkomne til selv at indhente tilbud hos gartnere mhp at finde en god pris. Der bevilges kun tilskud efter aftale truffet forud for bestilling, plantning og betaling af træer, ikke på forventet efterbetaling. Ansøgning kan sendes hele året til Komitéen, under menupunktet ’Kontakt’ eller: komite@rosenvaenget2100.dk

Skolebyggeri på Strandboulevarden

Arbejdet med at ombygge bygningerne fra det tidligere Finsens Institut til skole er forsinket på grund af skybruddet i august 2014. De eksisterende bygninger er under ombygning, mens den nye idrætshal endnu ikke er påbegyndt. Skybruddet omdannede udgravningen til et ’friluft bad’, og ved tømningen opstod der brud på de vandbærende lag i undergrunden, så vand langsomt strømmer til udgravningen. Der foranstaltes nu en lokal grundvandssænkning; fra udgravningen vil der i byggeperioden konstant blive pumpet vand bort, så der kan støbes i en tør byggegrube. Vandet vil blive pumpet tilbage i undergrunden for at undgå skader på bygningerne i kvarteret. Dette sker i brønde, der er boret langs A.F. Krigersvej, Rosenvængets Hovedvej, Strandboulevarden og Nordre Frihavnsgade. Forsinkelserne medfører, at man nu forventer at kunne åbne den planlagte første etape af skolebyggeriet efter sommerferien 2016. Skolen vil så råde over to spor. Yderligere to spor er påtænkt; men det er ikke vedtaget at igangsætte den anden etape.

Ro i oasen

Idet vi håber på solskin og sommervej, så vi kan nyde vor grønne oase, vil Komitéen igen i år opfordre kvarterets beboere til at bidrage til ro og fred. Undgå støjende maskiner og haveredskaber om aftenen og i weekenden, tal lavt i din mobiltelefon udendørs (eller endnu bedre: tal indendørs) og hold døre og vinduer lukkede, når du hører musik i dit hjem. – Vi vil også opfordre til, at alle bidrager til jagten på dræbersnegle. Den milde vinter og det våde forår har givet dem gode vilkår, så de nu smæsker sig i alt det grønne, vi har i kvarteret. Mister planterne deres blade, dør de. Gå en tur med en saks i morgenstunden og aftenskumringen, når sneglene vandrer ud af bedene og er nemme at få kål på.

God sommer, Lone Rahbek på vegne af Komitéen.

 

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.