Jul i Rosenvænget 2015

Så nærmer julen sig, og i den anledning er Rosenvængets Grundejerkomité i gavehumør: Vi har fire nye stilblade og flere gode nyheder til vore medlemmer og læsere af nyhedsbrevet.

Fire nye stilblade

De fire stilblade, foreningen har bestilt i år, er nu lagt ud på vores hjemmeside. De handler om kvarterets historicistiske etagehuse fra 1875 til 1900, om villaerne i nybarok fra 1900 til 1925, de funktionalistiske etagehuse fra 1925 til 1945 og endelige om energioptimering af bevaringsværdige huse. Bladene henvender sig til alle, der kommer i kvarteret. Vi har fået gode tilbagemeldinger på de blade, vi fik lavet sidste år, idet flere har udtrykt, at de oplever nye sider af kvarteret efter læsning af bladene, da bladene ’åbner øjnene’ for historier, man ikke umiddelbart ser. Stilbladene henvender sig dog i særdeleshed til grundejerne, idet det er vort håb, at bladene vil vise ejerne de bevaringsværdige træk i deres ejendomme, og at grundejerne derfor anspores til at skaffe kyndig vejledning mhp. at bevare dem, når der skal ske istandsættelser.

Bevarende lokalplan

Vi har nu endelig modtaget den glædelige besked fra Københavns Kommunes afdeling Byplan Nord, at kommunen har besluttet at engagere et konsulentfirma, som i samarbejde med Byplan Nord skal udarbejde en startredegørelse med henblik på en bevarende lokalplan for Rosenvænget. En startredegørelse er et oplæg til Borgerrepræsentationen, som med baggrund i den skal træffe beslutning om, hvorvidt Teknik- & Miljøforvaltningen må udarbejde en egentlig bevarende lokalplan, som dernæst skal i offentlig høring og til slut vedtages i Borgerrepræsentationen. Det vil sige, at der endnu er et stykke vej i arbejdsprocessen, førend vi ved, hvorvidt vi vitterligt får en bevarende lokalplan. Men i og med Byplan Nord har besluttet at afsætte midler til det fortsatte arbejde, er vi godt på vej. At opnå en bevarende lokalplan i Københavns Kommune er en ’stor ting’; langt de fleste områder i København har overhovedet ingen lokalplan, hvilket vi jo trods alt har. Desuden er Byplan Nord overbebyrdet med opgaver i forbindelse med byfornyelse og –udvidelse, så når der alligevel afsættes midler til os, skal vi være glade. Hvilket vi i Komitéen også er.

Historisk eftermiddag

I november afholdt foreningen et fint arrangement om kvarterets hjem i de store villaer i 1800-tallet. Cand. mag. Tina Bech fortalte om kvarteret og viste gamle fotos. Vi hørte især om departementschef Vedels embedsmandshjem og om PC Skovgaards kunstnerhjem, som på malerens tid havde en vild have med bjørneklo og anden voldsom ukrudt, idet den tjente til inspiration for hans malerier af paradis. Efter foredraget besøgte vi Skovgaards villa, som stadig rummer en vidunderlig 1800-tals charme. Tak fordi vi fik lov at komme på besøg!

Skolebyggeri

Der er også godt nyt vedrørende byggeriet af Skolen på Strandboulevarden. Første bygning er endeligt afleveret til de nye brugere. Det drejer sig om den bygning, der kaldes ’den gamle Finsens Medicinske Lysinstitut bygning’, som ligger ud mod Hospitalsgade. Bygningen blev afleveret som Fritidshjem til de nye beboere i slutningen af november. Og efter mange forsinkelser er byggeriet af den nye idrætshal endelig gået rigtig ind i opbygningsfasen. Byggegruben er sikret mod indtrængen af vand, og støbning af gulv og vægkonstruktioner er nu påbegyndt. Hallen kan forventes færdig om ca. 12 måneder – 6 måneder senere end oprindelig planlagt. Endelig er ombygningen af bygningen mod Strandboulevarden og sidebygningerne i fuld gang. Det forventes, at den nye skole kan tage disse bygninger i brug efter sommerferien 2016. Den nye skole vil så flytte fra de midlertidige lokaler på hjørnet af Rosenvængets Hovedvej og AF Krigersvej. Disse lokaler forventes efterfølgende at skulle ombygges som anden etape af skolebyggeriet. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke igangsat en planlægning af denne etape.

God jul! Lone Rahbek.

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.