Forsommernyheder 2017

Plant træer!

Så er forsommeren en realitet, og alle, der færdes i Rosenvænget, nyder de nyudsprungne træer. Sådan skal det gerne være hvert år i mange år fremover! Imidlertid er en del af træerne i kvarteret meget gamle, så vi må plante nyt for på lang sigt at vedligeholde vores grønne oase. Netop nu kan grundejere få gratis træer – af stort set enhver art – af Københavns Kommune, blot de plantes maximalt 10 m fra offentligt område, sådan at mange medborgere kan få glæde af dem. Se: http://www.kk.dk/partnerskabstrae

Som hidtil giver Rosenvængets Grundejerkomité tilskud til indkøb og plantning af storkronede karaktertræer, der plantes på medlemmernes grunde, så de på sigt kan afløse de gamle træer. Foreningen betaler 50 % af træets indkøbspris samt plantningen dog max. i alt 10.000 kr pr. træ. Der ydes dog kun tilskud efter aftale truffet forud for bestilling, plantning og betaling af træer, ikke på forventet efterbevilling. Se mere på http://rosenvaenget2100.dk/liste-over-traeer-til-rosenvaenget-kvarteret/ under overskriften Tilskud til træplantning.

Materiale til bog om Rosenvænget

Har du arkitekturtegninger, fotos eller værker med motiver fra Rosenvænget, vil kunsthistoriker Gitte Ladegaard fra Komitéen gerne høre fra dig, da hun sammen med mag.art. Anne Nielsen skriver en bog om kvarteret, som skal udgives på Forlaget Vandkunsten. Dens fokus er kvarterets arkitekturhistorie fra 1863 til nu, men den rummer også kunsthistoriske referencer til billedkunstnere, som har boet og arbejdet i Rosenvænget. Den fremhæver kvarterets dominerende stilart, historicisme, som er stedmoderligt behandlet i arkitekturhistorien, og følger de markante forandringer i kvarteret op gennem tid sket på grund af ændringer i æstetiske og sociale forhold samt ikke mindst voldsomme indgreb i kvarterets udbredelse – begyndende med Finsens inddragelse af en tredjedel af kvarteret omkring 1900 og senere med nye lokalplaner fra 1942 og til nu. I bogen diskuteres derfor strategier for bevaring, ligesom Grundejerkomiteens arbejde gennem mere end 100 år for at sikre kvarterets egenart og især den grønne profil beskrives. Bogen er tænkt som et indlæg i debatten om Københavns Kommunes bevaringsstrategi, men vil også være til glæde for til kvarterets beboere og andre, som lægger deres vej forbi. Den skal være fuld af illustrationer: gamle og nyoptagne fotos, arkitekturtegninger og gengivelse af værker skabt af kunstnere, som har boet her. Forfatterne håber ikke bare på at låne eksisterende materiale, men også på imødekommenhed i forhold til adgang til f.eks. baghaver. Send oplysning om materiale til: gitte.ladegaard@gmail.com

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.