Høns, haner, køkkenurter og sangfugle

City-gardening er hot overalt i Vestens storbyer. Også haveejere i Rosenvænget vil gerne dyrke køkkenurter og holde høns og haner. Komitéen har forespurgt i Købehavns Kommune, hvordan reglerne er m.h.t. husdyrhold, og hvordan det står til med jordens forureningsgrad. Center for Miljø i Teknik- og Miljøforvaltningen svarer, at det er lovligt at holde op til 10 høns og én hane pr. husstand i kommunen, men at hanen skal være indendørs til kl 7 på hverdage og kl 8 på søn- og helligdage. Kommunen henviser til deres anvisning mht at holde høns og især hane, for én ting er, hvorvidt det er lovligt, noget andet hvorvidt det ødelægger et godt naboskab. På flg. link http://www.kk.dk/~/media/9159DF5FD3434DC49E06F2021FD6FFE5.ashx kan du læse kommunens anbefaling om, hvordan du håndterer sagen, inden du evt. anskaffer dig fjerkræ, så du undgår uvenskab med din nabo. Din nabo kan være allergiker, have natarbejde eller på anden måde være ked af høns og haner. Høns tiltrækker ræve, og hvis ikke foderet håndteres omhyggeligt, også rotter.
Jorden i vores område er som udgangspunkt ’lettere forurenet’; hvorvidt nogle af grundene er kraftigt forurenede, kan kommunen ikke udtale sig om, da det ikke er undersøgt. Ved lettere forurenet jord anbefaler kommunen, at man dyrker køkkenurter i højbede fyldt med indkøbt ren jord. Har man børn, bør man kun dyrke urter på denne måde. Har man ikke børn, der kan komme i kontakt med jorden, kan man dyrke i den forurenede jord; det anbefales at bruge handsker, dækker bar jord, vaske og skrælle grøntsagerne godt – velbekomme! Du kan læse mere på flg. link http://www.kk.dk/Borger/Miljoe/JordOgVand/Jordforurening/GodeRaadIHverdagen/RaadOmDyrkning.aspx.
Og et lille pip: I Komitéen er vi kede af, at antallet af sangfugle er dalet drastisk de sidste tre år, og at skaderne har indtaget området. Vi vil opfordre alle, der har mulighed for det, til at sætte fuglekasser op, så sangfuglene kan have deres æg i fred for skaderne.

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.