Skolen på Strandboulevarden er under planlægning

Kræftens Bekæmpelse har solgt området afgrænset af Strandboulevarden, Rosenvængets Hovedvej A.F. Krigers vej og Hospitalsgade til Københavns Kommune. En del af bygningerne der rummede tidligere Danmarks Designskole mens andre bygninger er benyttet af Kræftens Bekæmpelse.
For øjeblikket er en del af bygningen der vender ud mod Strandboulevarden udlånt til Langelinieskolen til brug for nogle skoleklasser samt fritidshjem. Dette skyldes en større ombygning på Langelinieskolen.
I fremtiden skal hele området anvendes til folkeskole.
Fuldt udbygget skal der ligge en 4 spors skole med ca 1000 elever. Planen er at der i første etape indrettes plads for 2 spor i de eksisterende bygninger samt at der bygges en ny idrætshal til brug for den fuldt udbyggede skole.
Idrætshallen skal tillige anvendes i fritidsbrugere uden for skoletiden.
Opgaven med at tegne skolen er nu efter en konkurrence givet til arkitektfirmaerne PLH arkitekter og Nøhr & Sigsgaard arkitektfirma der i samarbejde med landskabsarkitekt Marianne Levinsen og Ingeniørfirma Lyngkilde vil arbejde med at udvikle projektet i det kommende 1 ½ år. Herefter vil byggeriet af første etape starte. Det er planlagt at den skal stå færdig til skoleårets start i august 2015.
Myndighederne arbejder i øjeblikket med forslag til en Lokalplan for området der skal fastlægge brug af bygninger samt rammer for udformning af den ny idrætshal.
Se mere om projektet på Københavns Ejendommes Hjemmeside :
http://www.kejd.dk/projekter/seneste-nyt/ny-skole-pa-osterbro-bygherreradgiver-og-totalradgiver-er-valgt
PLH Arkitekter hjemmeside:
http://www.plh.dk/nyheder
Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma hjemmeside:
http://www.nsark.dk/nyheder/konkurrence-vundet-ny-østerbro-skole.html
Grundejerkomiteen følger byggeprocessen meget nøje.
I forbindelse med salget planlægge Kræftens Bekæmpelse at udvide deres administrationsbygning ud mod Strandboulevarden samt at nedrive Lomholdts Villa og opføre en ny bygning i stedet.

Dette indlæg blev udgivet i Nyt fra grundejerkomiteen. Bogmærk permalinket.